LIO

In het project Learning Inside Out  (LIO) wordt de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. In samenwerking met de FOD Justitie zal Leerwinkel West-Vlaanderen en Vocvo een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden aanbieden teneinde de aansluiting op de arbeidsmarkt na detentie te verhogen. De leerloopbaanbegeleiding kan bestaan uit het behandelen van informatievragen en/of het opzetten van begeleidingen met de nodige aandacht voor nazorg. De dienstverlening maakt de brug naar buiten door continuering van de leerloopbaanbegeleiding na detentie te realiseren.

 

                                                                             

                                Femke                                                              Veerle                                                                    Lise                        
                                femke@leerwest.be                                       veerle@leerwest.be                                            lise@leerwest.be
                                Gevangenis Ruiselde en Ieper                         Gevangenis Brugge                                              Gevangenis Brugge