Ontstaansgeschiedenis

Leerwinkel West-Vlaanderen heeft zijn ontstaansgrond in Kortrijk waar hij opgericht werd onder stimulans van de stad. Reeds sinds 2005 gingen de organisaties voor het volwassenenonderwijs- en vorming een netoverschrijdend samenwerkingsverband aan met als resultaat de oprichting van Leerwinkel Kortrijk in het stadscentrum.

In 2008 werden de consortia voor volwassenenonderwijs opgericht. Het consortium volwassenenonderwijs XII Menes (COMENES) werkte sinds 2009 aan de idee om een dienstverlening gericht op informatie en oriëntering van volwassenen in de richting van een opleiding binnen het (volwassenen)onderwijs uit te bouwen. In het voorjaar van 2011 tekende COMENES, samen met de andere consortia daarom in op een projectoproep van EIF waarbij zes provinciale projecten werden ingediend en goedgekeurd. COMENES diende in samenwerking met consortium Webros en gebruik makend van het eigen netwerk een project "Leerwinkel West-Vlaanderen" in. Met de middelen van het EIF-project was een basisfinanciering aanwezig, waardoor het mits aanvulling van IF-middelen, middelen van RESOC Zuid-West-Vlaanderen en eigen middelen mogelijk was een basisdienstverlening leeradvies en oriëntering voor alle West-Vlamingen op te bouwen. De werking van de Leerwinkel werd bijgevolg opgestart in 5 antennes: Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk en Ieper. De effectieve opstart was op 7 november 2011.

De financiering van IF en RESOC Zuid-West-Vlaanderen viel weg na juni 2012. De EIF-financiering werd gehalveerd vanaf juli 2013. Vanaf 2012 en ook in 2013 en 2014 verkreeg het project bijkomende financiële ondersteuning van het consortium volwassenenonderwijs WEBROS en van de provincie West-Vlaanderen. Daardoor was het mogelijk om een basisdienstverlening leeradvies- en oriëntering voor alle West-Vlamingen (18+) toch nog verder uit te bouwen.

In april 2013 startte de Leerwinkel met diplomagelijkschakeling. Hiervoor werd een tender met de VDAB afgesloten. In september 2013 startte de Leerwinkel met een pilootversie van een voortraject op hoger onderwijs voor anderstalige cursisten. Hierbij begeleiden de trajectbegeleiders een groep kandidaten die zich wensen voor te bereiden op het hoger onderwijs. Dit project werd na enkele aanpassingen in september 2014 opnieuw opgestart. In september 2014 starte Leerwinkel ook met een internationaal project AdEIGuS (Adult Educational Information and Guidance Service)   waarbij we als coördinator samen met vijf partnerlanden de werking van de Leerwinkel verder wensen te professionaliseren door goede praktijken uit te wisselen. Dit project wordt gefinancierd door het subsidieprogramma Erasmus+ .

In juni 2014 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de consortia en de Vlaamse overheid. Deze omvatte 4 opdrachten voor de consortia waaronder leeradvies en - oriëntering aan volwassenen (18+). Na de vorming van de nieuwe regering werd deze overeenkomst echter verbroken en kregen de consortia de boodschap dat zij afgebouwd moesten worden. COMENES ging hierop vlijtig op zoek naar een oplossing voor het voortbestaan van z'n projecten zodat de reeds opgebouwde expertise niet verloren zou gaan.

Uiteindelijk werd beslist dat de coördinatie van Leerwinkel West-Vlaanderen per 1 januari 2015 zou overgaan naar het Huis van Nederlands . De overname werd mogelijk gemaakt door de bundeling van middelen van de provincie West-Vlaanderen, Erasmus+ en VDAB. Dankzij deze redding konLeerwinkel West-Vlaanderen z'n werking zoals ze nu bestaat verder zetten. Daarnaast is Leerwinkel, samen met DeStap in Gent, partner in een nieuw internationaal project GOAL  van Erasmus+. Dit project wordt gecoördineerd door het departement onderwijs en vorming Vlaanderen.

Op 1 januari 2016 integreerde het personeel van Huis van het Nederlands West-Vlaanderen vzw in de organisatie Agentschap voor Integratie en Inburgering. Het personeel van Leerwinkel bleef achter in de lege vzw die van naam werd veranderd naar Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw. Er werden nieuwe statuten aangevraagd en er werd een nieuwe raad van bestuur opgericht met dhr. Carl Vereecke als voorzitter van de Raad van Bestuur. Leerwinkel West-Vlaanderen zet z'n werking dus verder en neemt momenteel volgende opdrachten op: 

  • informatie over alle opleidingen in West-Vlaanderen
  • individuele traject- en studiekeuzebegeleiding
  • Voortraject hoger onderwijs anderstaligen: voorbereidend jaar op hoger onderwijs
  • ondersteuning bij aanvragen diplomagelijkschakeling
  • workshops/groepssessies voor doovrverwijzers en geïnteresseerden
  • internationaal project AdEIGuS voor verdere professionalisering van de Leerwinkel
  • internationaal project GOAL