AdEIGuS

AdEIGuS

AdEIGuS, acroniem voor “Adult Educational Information and Guidance Service” omvat een partnerschap tussen organisaties uit België, Litouwen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Slovenië. Via AdEIGuS willen we goede praktijken uitwisselen met de focus op drie doelstellingen:

  1. Deelname aan volwasseneneducatie verhogen;
  2. De ongelijkheid in deelname aan volwasseneneducatie verlagen (Mattheüseffect);
  3. een onpartijdige informatie- en begeleidingsdienst (“leerwinkel”) ontwikkelen of verder professionaliseren met de opdracht om informatie, oriëntatie en begeleiding met betrekking tot levenslang leren aan te bieden. Dit door middel van een participatieve benadering waardoor volwassenen zelf verantwoordelijk worden om hun eigen leerpad te creëren, mits begeleiding door experts binnen het educatief veld.

Elk land en organisatie handelt vanuit een eigen context, visie, methodieken, instrumenten en tools om volwassenen te informeren en te begeleiden. Door goede praktijken uit te wisselen via leeractiviteiten (studiebezoeken) bij elkaar en deze te implementeren in de eigen praktijk, willen we met dit project de neutrale dienstverlening ‘leerwinkels (learning shops)’ in elk deelnemend land (verder) ontwikkelen en professionaliseren.

Het project is gestart op 1/9/2014 en loopt nog tot 31/8/2017. Het project ontvangt een totaalbudget van € 126.750 en wordt verdeeld onder de partners voor coördinatie, reis- en accomodatiekosten. Het project betreft een KA2 project, strategische partnerschappen, en wordt gesubsidieerd door Erasmus+.

De studiebezoeken gaan door op volgende data:

Alle informatie over de studiebezoeken, partners en het project zelf kan je terugvinden op volgende webpagina: http://www.adeigus.be

Je kan ook terecht bij Charlotte Vanmullem, coördinator van het project via charlotte@leerwest.be