Lerende Eu Regio scheldemond

Huis van het Leren diende samen met verschillende partners en onder promotorschap van de Provincie Oost-Vlaanderen, binnen het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland,

het project Euregio Scheldemond in met focus op het implementeren van hybride leervormen op onderwijsniveau (ERK) niveau 4 (secundair (volwassenen)onderwijs) en niveau 5 (hoger beroepsonderwijs). Huis van het Leren engageert zich om, na goedkeuring van het project, een proeftuin op te zetten rond de éénjarige opleiding “computeroperator” en brengt daartoe de vier CVO’s samen die deze opleiding aanbieden samen (CVO De Avondschool, CVO Creo, CVO 3 Hofsteden, CVO Miras).
Met deze proeftuin wil Huis van het Leren, samen met haar partners, de mogelijkheden van hybride leren verkennen voor deze opleiding en het volwassenenonderwijs algemeen. In deze drie jaar lopende proeftuin wordt het eerste jaar gereserveerd voor onderzoek, voorbereiding en ontwikkeling. Vanaf jaar 2 implementeren we hybride leren in verschillende modules en dit op drie locaties in de provincie West-Vlaanderen (Kortrijk, Waregem/Ieper en Oostende).
 Huis van het Leren neemt de coördinatie van de proeftuin computeroperator op zich, bewaakt dat het vooropgestelde resultaat wordt behaald, is woordvoerder van de vele gesprekspartners binnen de proeftuin naar het projectpartnerschap toe en bouwt bruggen met de andere proeftuinen (vb. mee op zoek gaan naar zinvolle samenwerkingsverbanden met de proeftuin niveau 5 Netwerkbeheerder van Howest, Odisee en Rotterdam Academy in functie van leerladder).
De CVO’s worden bij de ontwikkeling van hun “hybride” modules ondersteund door Syntra West enerzijds, en bij het uitbreiden van hun netwerk en samenwerking geholpen door Unizo West-Vlaanderen anderzijds. Scalda neemt op basis van haar jarenlange ervaring en de eigen domeinspecifieke kennis de rol van raadgever/adviseur en vernieuwer op binnen deze proeftuin. Scalda is vanuit die rol sterk betrokken bij het opzetten van de proeftuin (jaar 1) en het geven van tussentijdse feedback bij de uitrol van de proeftuin (jaar 2 en 3).