@level2work

 

Partnerschap

@level2work is een AMIF-project, met vele partners. VDAB fungeert als promotor met een breed partnerschap zoals, VOKA, VIVES, Agentschap integratie en inburgering, Co-vibes, Randstad,... en uiteraard Leerwinkel.

One-stop-shop

Leerwinkel vervult de rol van de 'one-stop-shop'. Het idee is dat hoogopgeleide anderstaligen bij de Leerwinkel terecht kunnen, om hun kansen op de arbeidsmarkt sterker te maken.
Samen met Leerwinkel brengt de hoogopgeleide anderstalige zijn/haar competenties, kwalificaties, interesses,... in kaart, maar leert hij/zij ook de arbeidsmarkt beter kennen.

Voor wie?

Het project is gericht op hoogopgeleide anderstaligen die willen werken op hun opleidingsniveau.

 

Wil je graag meer informatie?

- Maak een afspraak via: www.leerwinkel.appointy.com

- Mail naar: kelly@leerwest.be