Siree

Siree staat voor 'Social Integration of Refugees trough Education and self-Employment'

 

Doelstelling: de sociale en economische integratie van vluchtelingen/anderstaligen bevorderen door:

 1. Families van anderstaligen helpen integreren in het lokale onderwijssysteem
 • Via een co-creatiemodel betrokkenheid van anderstaligen en hun ouders in het onderwijs bevorderen
 • Training aan leerkrachten om co-creatiemodellen te gebruiken ten voordele van anderstaligen
 1. Economische onafhankelijkheid ontwikkelen door ondernemerschap te bevorderen.
 • Ondernemersvaardigheden bij anderstaligen bevorderen
 • Mobiele app/website voor ondernemerschap/het starten van een business
 • Business networks

Partners: University of Greenwich, Vives Zuid, Medway Plus (UK), Universiteit Roosevelt, Stad Mechelen, Adice (Fr), Gemeente Middelburg, Arhus (vzw het Portaal), Huis van het Leren + observerende partners

Wat zal Huis van het Leren doen? 

Workpackage 1: stimuleren van toeleiding en integratie van anderstaligen in het volwassenenonderwijs: 

 • Interviews + focusgroepen
 • Nulmeting ivm participatie van anderstaligen in volwassenenonderwijs 
 • Vanaf januari2019: starten van leergemeenschappen
  • 4 leergemeenschappen met elk 20 deelnemers, die 9x/jaar samen komt.
  • Nadruk op samenwerking en ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van bezorgdheden
  • Zowel praktische organisatie van de LG als het faciliteren van de meetings.
  • Resultaat: 40 actieplannen/verschillende partners: lijst met noodzakelijke activiteiten die een school moet nemen om onderwijs aan anderstaligen te faciliteren
 • Creatie van een digitaal leerplatform, voor gedeelde kennis, impressies, video’s, ... 

 

Workpackage 2: ondernemerschap voor vluchtelingen toegankelijker maken 

 • Lijst van territoriale, regionale bronnen en opleidingen die toegankelijk zijn voor anderstalige ondernemers
 • Input verzamelen voor een web applicatie i.f.v. kennis ondernemersvaardigheden
 • Geven van een workshop voor anderstalige ondernemers