Interessante Links

Opleidingen

 • ONDERWIJS VLAANDEREN
  Het Vlaams Ministerie onderwijs en vorming lanceerde een onderwijswebsite voor ouders, leerlingen, studenten en cursisten.
 • ONDERWIJSKIEZER:
  CLB biedt op deze website info over het onderwijs in Vlaanderen, van kleuteronderwijs tot universiteit.
  Je vindt er ook alle informatie over de opleidingsverstrekkers en de inhoud van de opleidingen.
 • TKO (Tweedekansonderwijs):
  In het volwassenenonderwijs kan je je secundair diploma behalen. Klik hier om te zien over welke diploma's het gaat.
 • HOGERONDERWIJSREGISTER:
  Welke bachelor- en masterdiploma's je allemaal kan behalen, vind je hier
  Je kan ook selecteren op onderwijstaal en de plaats waar je de opleiding wil volgen.
 • VDAB:
  Via deze website kan je alle opleidingen van VDAB bekijken.

Financieel

 • OPLEIDINGSCHEQUES:
  Als werknemer kan je voor bepaalde opleidingen gebruik maken van Opleidingcheques. Elk kalenderjaar kan je tot €250 bestellen.
  Je betaalt zelf de helft van de cheques. Ook cursusmateriaal kan je met opleidingscheques betalen.
  Voorbeeld: als je een opleiding volgt van €120, betaal je €60, je krijgt €120 in opleidingscheques toegestuurd.
  Je betaalt dus zelf de helft van de opleiding.
 • CENTEN VOOR STUDENTEN:
  Op deze website kan je alle informatie vinden over studeren met kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, leefloon... Ook vind je er uitleg over studietoelage en studentenarbeid.
 • Info SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN van departement Onderwijs:
  Op deze website vind je meer informatie over studietoelage aanvragen en zitdagen waar je terecht kan met al je vragen. Je kan ook online je studietoelage aanvragen.

Informatie over studeren in het hoger onderwijs

Informatie over DIPLOMAGELIJKSCHAKELING

 • NARIC (National Academic Recognition Information Centre):
  Via deze link ga je naar de startpagina van de website van NARIC Vlaanderen, de organisatie die in Vlaanderen verantwoordelijk is voor het erkennen van buitenlandse diploma's.
 • kostprijs:
  Op deze pagina vind je meer informatie over de kostprijs voor het erkennen van buitenlandse diploma's in Vlaanderen.
 • Aanvraag erkenning beroepen gezondheidszorg: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/foreign  

Informatie over beroepen en sectoren