vaak gestelde vragen

Welke financiële mogelijkheden zijn er als ik een opleiding wil volgen?

Voor meer informatie over deze vraag kan je terecht op www.centenvoorstudenten.be

De financiële mogelijkheden worden ook besproken tijdens de begeleiding bij de leerloopbaanbegeleiders van Leerwinkel West-Vlaanderen.

Welk niveau Nederlands heb ik nodig om te kunnen starten met een opleiding?

Indien je tweedekansonderwijs (diploma secundair onderwijs) of een hogere beroepsopleiding (HBO5) wenst te volgen om een graduaatsdiploma te behalen, moet je niveau 2.4 (module 6) behalen.

Indien je aan de hogeschool wenst te studeren om een Professionele Bachelor te behalen, moet je voor Nederlands minimum niveau 3.2 (niveau 8) behalen. Voor een Academische Bachelor of Master moet je nog slagen voor een specifiek examen georganiseerd door het universitair talencentrum.

Voor opleidingen van de VDAB moet je slagen voor de specifieke (taal)testen verbonden aan de opleiding.

Voor andere opleidingen wordt er verwacht dat je over voldoende goede kennis van het Nederlands beschikt om de opleiding te kunnen volgen.

Met welke vragen kan ik terecht bij Leerwinkel?

Met elke vraag rond opleiding, cursussen, studeren, onderwijs, diploma, ... kan u terecht in Leerwinkel. Leerwinkel biedt u een volledig overzicht van alle opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen. Je kan bij ons terecht voor informatie, advies, (studiekeuze)begeleiding en diplomagelijkschakeling.

Kan ik vrijstellingen krijgen, indien ik al eerder een diploma hoger onderwijs behaalde?

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen op basis van een eerder behaald diploma hoger onderwijs.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de opleidingsverstrekkers zelf en de leerloopbaanbegeleiders van Leerwinkel West-Vlaanderen.

Kan ik een cursus volgen bij Leerwinkel?

Nee, wij organiseren zelf geen cursussen. Wij hebben wel een volledig overzicht van alle opleidingsmogelijkheden in West-Vlaanderen en kunnen jou helpen met het vinden van de meest geschikte opleiding.

Heb ik een diploma secundair onderwijs nodig om te kunnen starten met hoger onderwijs?

Je hoeft niet in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs om te kunnen starten met hoger onderwijs. De meeste hogescholen en universiteiten organiseren een toelatingsprocedure of toelatingsproef waardoor je eventueel zonder diploma secundair onderwijs kan starten aan een instelling voor hoger onderwijs.

Voor specifieke informatie en begeleiding neem je best contact op met een leerloopbaanbegeleider van Leerwinkel West-Vlaanderen.