Nieuws

  • In november 2018 vond de tweede "projectmanagementmeeting" plaats. Hierin overlopen we met alle betrokken landen en partners de stand van zaken, leggen we trainingen vast, geven we elkaar inspiratie. 
    In dit persbericht kan je daarover meer informatie vinden.