Taal-werk-stages

Anderstaligen krijgen de kans om via een taal- en werkstage het Nederlands verder te leren, in te oefenen en te verbeteren in een werkcontext. De anderstalige kan in eerste instantie verder het Nederlands inoefenen via sociaal contact, maar kan tezelfdertijd ook specifieke vaardigheden aanleren, werkervaring opdoen en zo de kansen op het vinden van een job vergroten en de werkcultuur leren kennen.
Op deze manier bevordert de werkgever de integratie van nieuwkomers én versterkt zo de interculturele competenties in de onderneming.

 

 

"Deze stage is een unieke kans voor me, want zo kan ik de taal oefenen. In het dagelijkse leven heb ik
niet veel mogelijkheden om professionele woordenschat te gebruiken. 
Door deze stage kreeg ik meer
zelfvertrouwen."
(getuigenis stagiair)