Taal-werk-stages

Wat?
Anderstaligen krijgen de kans om via een taal- en werkstage het Nederlands verder te leren, in te oefenen en te verbeteren in een werkcontext. De anderstalige kan in eerste instantie verder het Nederlands inoefenen via sociaal contact, maar kan tezelfdertijd ook specifieke vaardigheden aanleren, werkervaring opdoen en zo de kansen op het vinden van een job vergroten en de werkcultuur leren kennen.
Op deze manier bevordert de werkgever de integratie van nieuwkomers én versterkt zo de interculturele competenties in de onderneming.


Duurtijd?
Een stage wordt steeds in overleg met de verschillende partijen opgestart. Soms volgt een anderstalige nog Nederlandse lessen, het uurrooster van de stage wordt hierop afgestemd. Een stage duurt minimum 3 weken en maximum 6.


Wie doet wat?
Huis van het leren staat in voor de coördinatie:
- Screenen en matchen van de anderstalige met de werkcontext
- Verzekering voor arbeidsongevallen
Werkplek:
- Zorgt voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- Zorgt voor begeleiding op de werkvloer (stagementor)
In samenspraak
- Opstellen van het takenpakket
- Evalueren van de stage


Interesse?
Neem contact op met Frieke Alliet via frieke@leerwest.be of 0472 34 18 43