Taalvrijwilligerswerk

Anderstaligen krijgen de kans om via taalvrijwilligerswerk Nederlands verder te leren, in te oefenen en te verbeteren in de praktijk. De anderstalige kan in eerste instantie verder het Nederlands inoefenen via sociaal contact, maar kan tezelfdertijd ook specifieke vaardigheden aanleren, competenties versterken, hun sociaal en professioneel netwerk vergroten en  kunnen uiteraard terug een extra ervaring op hun CV noteren.
Vrijwilligerswerk is ook een grote meerwaarde voor u als organisatie. Sommige organisaties hebben al ervaring met vrijwilligerswerk, voor andere organisaties kan het een eerste stap zijn om vrijwilligers in te schakelen. 

"Deze ervaring is een unieke kans voor me, want zo kan ik de taal oefenen. In het dagelijkse leven heb ik
niet veel mogelijkheden om professionele woordenschat te gebruiken. Hierdoor 
kreeg ik meer
zelfvertrouwen."
(getuigenis taalvrijwilliger)