Wie doet wat?

Wie doet wat?
Huis van het leren staat in voor de coördinatie:

- Screenen en matchen van de anderstalige met de werkcontext
- Verzekering voor arbeidsongevallen

Werkplek:

- Zorgt voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- Zorgt voor begeleiding op de werkvloer (stagementor)

In samenspraak

- Opstellen van het takenpakket
- Evalueren van de stage