Wie doet wat?

Wie doet wat?
Huis van het leren staat in voor de coördinatie:

- Screenen en matchen van de anderstalige met de organisatie
- Contactpersoon gedurende periode van taalvrijwilligerswerk

Werkplek:

- Zorgt voor het vrijwilligerscontract (format kan via Leerwinkel verkregen worden)
- Zorgt voor een mentor 

In samenspraak

- Opstellen van het takenpakket
- Evalueren van de stage